Cái lu, 120 ngàn tỉ và nguy cơ còn ngập 20 năm nữa

Tình trạng ngập sẽ từ chỗ này lấn qua chỗ khác, phát triển đến đâu là ngập đến đấy, nếu "cơ chế chống ngập" vẫn như hiện nay.
Tình trạng ngập sẽ từ chỗ này lấn qua chỗ khác, phát triển đến đâu là ngập đến đấy, nếu "cơ chế chống ngập" vẫn như hiện nay.
Tình trạng ngập sẽ từ chỗ này lấn qua chỗ khác, phát triển đến đâu là ngập đến đấy, nếu "cơ chế chống ngập" vẫn như hiện nay.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top