“Cái kéo” của Bộ trưởng Dũng hay là sự gương mẫu của quan chức

Chỉ với việc cắt bớt hội họp, công tác nước ngoài...,10.000 tỉ thuế dân đã được tiết kiệm
Chỉ với việc cắt bớt hội họp, công tác nước ngoài...,10.000 tỉ thuế dân đã được tiết kiệm
Chỉ với việc cắt bớt hội họp, công tác nước ngoài...,10.000 tỉ thuế dân đã được tiết kiệm
Lên top