Cái giá của sự... “trả giá” không thể đổ hết cho dân!

Dự án mở rộng, cải tạo tuyến đường Vũ Trọng Phụng. Ảnh: Lan Nhi
Dự án mở rộng, cải tạo tuyến đường Vũ Trọng Phụng. Ảnh: Lan Nhi
Dự án mở rộng, cải tạo tuyến đường Vũ Trọng Phụng. Ảnh: Lan Nhi
Lên top