Cái “đuôi” của phí chia tay

Phí chia tay được ĐBQH Nguyễn Quốc Hưng đề xuất với mức 3-5 USD/người (Ảnh:quochoi.vn)
Phí chia tay được ĐBQH Nguyễn Quốc Hưng đề xuất với mức 3-5 USD/người (Ảnh:quochoi.vn)
Phí chia tay được ĐBQH Nguyễn Quốc Hưng đề xuất với mức 3-5 USD/người (Ảnh:quochoi.vn)
Lên top