Cái cột mỡ, ra không phải chỉ dành cho dân

Không nhiều người dân tiếp cận được gói cho vay hỗ trợ nhà ở  xã hội 30.000 tỷ đồng.
Không nhiều người dân tiếp cận được gói cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội 30.000 tỷ đồng.
Không nhiều người dân tiếp cận được gói cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội 30.000 tỷ đồng.
Lên top