Cái chân của cột điện

Chiếc cột điện hiên ngang giữa đường. Suốt từ 2019. Ngay ở Hà Nội. Ảnh: Tạ Quang/Trần Vương
Chiếc cột điện hiên ngang giữa đường. Suốt từ 2019. Ngay ở Hà Nội. Ảnh: Tạ Quang/Trần Vương
Chiếc cột điện hiên ngang giữa đường. Suốt từ 2019. Ngay ở Hà Nội. Ảnh: Tạ Quang/Trần Vương
Lên top