Cải cách tiền lương: Dứt khoát không lùi thêm

Quyết tâm thực hiện cải cách tiền lương từ 1.7.2022. Ảnh Hải Nguyễn
Quyết tâm thực hiện cải cách tiền lương từ 1.7.2022. Ảnh Hải Nguyễn
Quyết tâm thực hiện cải cách tiền lương từ 1.7.2022. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top