Cái ác của những chân chất hiền lành

Hành vi rải đinh- như một thứ đinh tặc- từng được kêu gọi nên xử lý như tội danh “giết người”. Ảnh ST
Hành vi rải đinh- như một thứ đinh tặc- từng được kêu gọi nên xử lý như tội danh “giết người”. Ảnh ST
Hành vi rải đinh- như một thứ đinh tặc- từng được kêu gọi nên xử lý như tội danh “giết người”. Ảnh ST
Lên top