Cách ly xã hội không phải là đổ đất chặn đường, ngăn sông cấm chợ

Quảng Ninh có sáng kiến đổ đất chặn đường để kiểm soát người, thực hiện cách ly xã hội. Ảnh: TP.
Quảng Ninh có sáng kiến đổ đất chặn đường để kiểm soát người, thực hiện cách ly xã hội. Ảnh: TP.
Quảng Ninh có sáng kiến đổ đất chặn đường để kiểm soát người, thực hiện cách ly xã hội. Ảnh: TP.
Lên top