Cách ly tập trung F1: Hà Nội cần "Var", cần một “trọng tài” cách ly

Chính sách cách ly F1, cách ly người đến từ TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai...của thủ đô đang gây ra phản ứng dư luận. Ảnh: Minh Ánh
Chính sách cách ly F1, cách ly người đến từ TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai...của thủ đô đang gây ra phản ứng dư luận. Ảnh: Minh Ánh
Chính sách cách ly F1, cách ly người đến từ TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai...của thủ đô đang gây ra phản ứng dư luận. Ảnh: Minh Ánh
Lên top