Cách ly "hộ chiếu vaccine" 7 ngày, thận trọng nhưng phải mở cửa để làm ăn

Tạo điều kiện cho người có hộ chiếu vaccine có thể nhập cảnh vào Việt Nam Ảnh: Mạnh Hùng
Tạo điều kiện cho người có hộ chiếu vaccine có thể nhập cảnh vào Việt Nam Ảnh: Mạnh Hùng
Tạo điều kiện cho người có hộ chiếu vaccine có thể nhập cảnh vào Việt Nam Ảnh: Mạnh Hùng
Lên top