Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Các tiến sĩ ở đâu?