Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Các ngành, địa phương khác tinh giản biên chế gấp

Ảnh minh họa, nguồn: Internet.
Ảnh minh họa, nguồn: Internet.