Cắc cớ “con lợn nhựa” và những tỉ đồng vô chủ

Hàng tỉ đồng "chạy điểm" đã được các bị can nộp lại. Có tới 8 cái tên được cho là đã đưa tiền chạy điểm, nhưng rút cục, vụ án được kết luận là không có hành vi đưa/nhận hối lộ.
Hàng tỉ đồng "chạy điểm" đã được các bị can nộp lại. Có tới 8 cái tên được cho là đã đưa tiền chạy điểm, nhưng rút cục, vụ án được kết luận là không có hành vi đưa/nhận hối lộ.
Hàng tỉ đồng "chạy điểm" đã được các bị can nộp lại. Có tới 8 cái tên được cho là đã đưa tiền chạy điểm, nhưng rút cục, vụ án được kết luận là không có hành vi đưa/nhận hối lộ.
Lên top