Cả xã hội đã không thể cười nổi, thưa Giáo sư Khuê

Mẹ bệnh nhi khóc lóc khi bảo vệ không cho xe cấp cứu ra khỏi viện.
Mẹ bệnh nhi khóc lóc khi bảo vệ không cho xe cấp cứu ra khỏi viện.
Mẹ bệnh nhi khóc lóc khi bảo vệ không cho xe cấp cứu ra khỏi viện.
Lên top