Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cá, thép, nỗi ám ảnh của dân và phát ngôn Bộ trưởng