Cá thần, rắn thiêng nhìn từ thiên nga, vịt giời

Đàn vịt ở hồ Gươm. Ảnh: Trần Vương
Đàn vịt ở hồ Gươm. Ảnh: Trần Vương
Đàn vịt ở hồ Gươm. Ảnh: Trần Vương