Buộc Google, Facebook đặt máy chủ ở Việt Nam: Đừng sợ ma

Ảnh minh họa. Nguồn: CNN.
Ảnh minh họa. Nguồn: CNN.