Bữa tiệc sinh nhật vô ý thức của ông Phó Chủ tịch

Dân không đeo khẩu trang phải "lên phường", trong khi Phó Chủ tịch phường thì tổ chức tiệc sinh nhật với bệnh nhân Covid-19 ngay trong khu cách ly
Dân không đeo khẩu trang phải "lên phường", trong khi Phó Chủ tịch phường thì tổ chức tiệc sinh nhật với bệnh nhân Covid-19 ngay trong khu cách ly
Dân không đeo khẩu trang phải "lên phường", trong khi Phó Chủ tịch phường thì tổ chức tiệc sinh nhật với bệnh nhân Covid-19 ngay trong khu cách ly
Lên top