“Bữa cơm bớt chút thịt cá, mà giúp được người khác, em sẵn sàng”

Khoản tiền 500.000 đồng công nhân ủng hộ theo lời kêu gọi của Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Ảnh chụp màn hinh.
Khoản tiền 500.000 đồng công nhân ủng hộ theo lời kêu gọi của Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Ảnh chụp màn hinh.
Khoản tiền 500.000 đồng công nhân ủng hộ theo lời kêu gọi của Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Ảnh chụp màn hinh.
Lên top