Bữa cơm 13.000 đồng bất biến và “điều luật bất biết”

Bữa cơm của gia đình nữ công nhân. Ảnh: VIỆT LÂM
Bữa cơm của gia đình nữ công nhân. Ảnh: VIỆT LÂM
Bữa cơm của gia đình nữ công nhân. Ảnh: VIỆT LÂM
Lên top