Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Bữa cơm 13.000 đồng bất biến và “điều luật bất biết”

Bữa cơm của gia đình nữ công nhân. Ảnh: VIỆT LÂM
Bữa cơm của gia đình nữ công nhân. Ảnh: VIỆT LÂM
Bữa cơm của gia đình nữ công nhân. Ảnh: VIỆT LÂM
Lên top