BOT và những bức xúc của dân

Trạm thu phí BOT Cai Lậy đặt trên QL1. Ảnh: Infonet
Trạm thu phí BOT Cai Lậy đặt trên QL1. Ảnh: Infonet