BOT kêu cứu, BOT cũng cần giải cứu?

BOT cầu Thái Hà xin hỗ trợ bằng nguồn vốn nhà nước khi doanh thu thu phí trung bình chỉ đạt 15,9% phương án tài chính. Ảnh: Dân Trí.
BOT cầu Thái Hà xin hỗ trợ bằng nguồn vốn nhà nước khi doanh thu thu phí trung bình chỉ đạt 15,9% phương án tài chính. Ảnh: Dân Trí.
BOT cầu Thái Hà xin hỗ trợ bằng nguồn vốn nhà nước khi doanh thu thu phí trung bình chỉ đạt 15,9% phương án tài chính. Ảnh: Dân Trí.
Lên top