BOT đường thủy đầu tiên: Lại chuyện không đi qua cũng phải nộp tiền?

BOT Cai Lậy - một trong những BOT "nóng" trong năm qua khi bị người dân và nhất là tài xế phản ứng bằng nhiều cách. Ảnh:  Đời sống và Pháp lý
BOT Cai Lậy - một trong những BOT "nóng" trong năm qua khi bị người dân và nhất là tài xế phản ứng bằng nhiều cách. Ảnh: Đời sống và Pháp lý
BOT Cai Lậy - một trong những BOT "nóng" trong năm qua khi bị người dân và nhất là tài xế phản ứng bằng nhiều cách. Ảnh: Đời sống và Pháp lý
Lên top