BOT: Dập mồi lửa nhỏ để ngăn hoả hoạn lớn

Sau khi một tài xế bị đánh, giao thông hỗn loạn tại BOT Sóc Trăng
Sau khi một tài xế bị đánh, giao thông hỗn loạn tại BOT Sóc Trăng
Sau khi một tài xế bị đánh, giao thông hỗn loạn tại BOT Sóc Trăng