Bom nước!

“Nguy hiểm nhất là hồ Kẻ Gỗ, hiện đã đầy nước, nguy cơ xả thẳng xuống TP.Hà Tĩnh”- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (Ảnh TL/LĐO)
“Nguy hiểm nhất là hồ Kẻ Gỗ, hiện đã đầy nước, nguy cơ xả thẳng xuống TP.Hà Tĩnh”- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (Ảnh TL/LĐO)
“Nguy hiểm nhất là hồ Kẻ Gỗ, hiện đã đầy nước, nguy cơ xả thẳng xuống TP.Hà Tĩnh”- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (Ảnh TL/LĐO)
Lên top