Bộ Y tế bảo "tự theo dõi", Hà Nội yêu cầu "cách ly tập trung"!

Tại sao người đã tiêm hai mũi vaccine lại còn bị bắt buộc cách ly tập trung 7 ngày? Ảnh: LĐO
Tại sao người đã tiêm hai mũi vaccine lại còn bị bắt buộc cách ly tập trung 7 ngày? Ảnh: LĐO
Tại sao người đã tiêm hai mũi vaccine lại còn bị bắt buộc cách ly tập trung 7 ngày? Ảnh: LĐO
Lên top