Bộ trưởng Y tế và cuộc chiến với những “cái bắt tay gầm bàn”

Bị can Nguyễn Nhật Cảm (cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - CDC Hà Nội) được xác định chủ mưu trong vụ nâng khống 1 số thiết bị y tế phục vụ chữa trị COVID-19.
Bị can Nguyễn Nhật Cảm (cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - CDC Hà Nội) được xác định chủ mưu trong vụ nâng khống 1 số thiết bị y tế phục vụ chữa trị COVID-19.
Bị can Nguyễn Nhật Cảm (cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - CDC Hà Nội) được xác định chủ mưu trong vụ nâng khống 1 số thiết bị y tế phục vụ chữa trị COVID-19.
Lên top