Bộ trưởng "Xích lô" và chuyện những thanh niên nông thôn bỏ quê mà đi

Ông Lê Minh Hoan từng không ít trăn trở trước tình trạng thanh niên bỏ ruộng, bỏ quê, bỏ làng ra đi. Ảnh: Lục Tùng
Ông Lê Minh Hoan từng không ít trăn trở trước tình trạng thanh niên bỏ ruộng, bỏ quê, bỏ làng ra đi. Ảnh: Lục Tùng
Ông Lê Minh Hoan từng không ít trăn trở trước tình trạng thanh niên bỏ ruộng, bỏ quê, bỏ làng ra đi. Ảnh: Lục Tùng
Lên top