Bộ trưởng Trần Tuấn Anh xử thẳng tay xem sao

Cửa hàng Khaisilk tại 113 Hàng Gai (Hà Nội) đóng cửa sau khi bị kiểm tra. Ảnh: CA
Cửa hàng Khaisilk tại 113 Hàng Gai (Hà Nội) đóng cửa sau khi bị kiểm tra. Ảnh: CA