Bộ trưởng Trà và nhát kéo ngàn tỉ

Công chức, viên chức đổ xô thi chứng chỉ. Ảnh cắt từ clip điều tra của Lao Động năm 2019
Công chức, viên chức đổ xô thi chứng chỉ. Ảnh cắt từ clip điều tra của Lao Động năm 2019
Công chức, viên chức đổ xô thi chứng chỉ. Ảnh cắt từ clip điều tra của Lao Động năm 2019
Lên top