Bộ trưởng Thiện không kham nổi đạo đức xuống cấp

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trả lời tại Quốc hội.
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trả lời tại Quốc hội.
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trả lời tại Quốc hội.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top