Bộ trưởng, “thầy” Lộc Fuho, 4.0 và 4 không

Bảo tàng Hà Nội: 54.000 m2, 2.300 tỉ, 12 năm chưa thể mở cửa đón khách và không liên quan gì đến đại dịch COVID-19. Ảnh: Trần Tuấn
Bảo tàng Hà Nội: 54.000 m2, 2.300 tỉ, 12 năm chưa thể mở cửa đón khách và không liên quan gì đến đại dịch COVID-19. Ảnh: Trần Tuấn
Bảo tàng Hà Nội: 54.000 m2, 2.300 tỉ, 12 năm chưa thể mở cửa đón khách và không liên quan gì đến đại dịch COVID-19. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top