Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nên để tâm tới một “tiền lệ Hà Tĩnh”

Hình ảnh công chức, viên chức đi thi chứng chỉ như... đi chợ. Ảnh cắt từ clip điều tra của Lao Động năm 2019
Hình ảnh công chức, viên chức đi thi chứng chỉ như... đi chợ. Ảnh cắt từ clip điều tra của Lao Động năm 2019
Hình ảnh công chức, viên chức đi thi chứng chỉ như... đi chợ. Ảnh cắt từ clip điều tra của Lao Động năm 2019
Lên top