Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đã cam kết thì phải thực hiện nghiêm

Một F0 thở oxy tại nhà trong lúc chờ được nhập viện. Ảnh: NVCC
Một F0 thở oxy tại nhà trong lúc chờ được nhập viện. Ảnh: NVCC
Một F0 thở oxy tại nhà trong lúc chờ được nhập viện. Ảnh: NVCC
Lên top