Bộ trưởng nên dành ghế Đại biểu Quốc hội cho người chuyên trách

Bộ trưởng Trần Hồng Hà muốn nhường ghế đại biểu quốc hội cho những người chuyên trách
Bộ trưởng Trần Hồng Hà muốn nhường ghế đại biểu quốc hội cho những người chuyên trách
Bộ trưởng Trần Hồng Hà muốn nhường ghế đại biểu quốc hội cho những người chuyên trách
Lên top