Bộ trưởng Dung ra tay: Trục xuất, không nói nhiều nữa

12 lao động phổ thông, thất nghiệp được "chủ tiệm trà sữa" Nguyễn Trần Anh Tuấn làm giả giấy tờ đưa sang Việt Nam làm "chuyên gia". Ảnh: CACC
12 lao động phổ thông, thất nghiệp được "chủ tiệm trà sữa" Nguyễn Trần Anh Tuấn làm giả giấy tờ đưa sang Việt Nam làm "chuyên gia". Ảnh: CACC
12 lao động phổ thông, thất nghiệp được "chủ tiệm trà sữa" Nguyễn Trần Anh Tuấn làm giả giấy tờ đưa sang Việt Nam làm "chuyên gia". Ảnh: CACC
Lên top