Bộ trưởng Công Thương và vụ “cô gái Sabeco” lấy rể ngoại

Hôm qua, Sabeco về tay “rể ngoại” sau một thương vụ trị giá 4,8 tỷ USD.
Hôm qua, Sabeco về tay “rể ngoại” sau một thương vụ trị giá 4,8 tỷ USD.