Bỏ ra 100.000 tỉ: Ai được lợi nhiều nhất chưa có câu trả lời !

Có những ga trên tuyến đường sắt Lào Cai- Hà Nội chỉ có một khách, trong khi chúng ta đang muốn làm dự án đường sắt 100.000 tỉ. Ảnh: Nhân dân
Có những ga trên tuyến đường sắt Lào Cai- Hà Nội chỉ có một khách, trong khi chúng ta đang muốn làm dự án đường sắt 100.000 tỉ. Ảnh: Nhân dân
Có những ga trên tuyến đường sắt Lào Cai- Hà Nội chỉ có một khách, trong khi chúng ta đang muốn làm dự án đường sắt 100.000 tỉ. Ảnh: Nhân dân
Lên top