Bộ quần áo chống dịch COVID-19 và câu hỏi cho hơn 24.000 tiến sĩ ở Việt Nam

Bộ quần áo chống dịch mà nhân viên y tế buộc phải sử dụng khi nhiệt độ ngoài trời lên trên 40 độ C. Ảnh BVNL
Bộ quần áo chống dịch mà nhân viên y tế buộc phải sử dụng khi nhiệt độ ngoài trời lên trên 40 độ C. Ảnh BVNL
Bộ quần áo chống dịch mà nhân viên y tế buộc phải sử dụng khi nhiệt độ ngoài trời lên trên 40 độ C. Ảnh BVNL
Lên top