Bộ đội giúp dân chống dịch: Không phải chỗ để bỡn cợt, hoài nghi

Hình ảnh bộ đội đi chợ giúp dân trở nên quen thuộc. Ảnh ML
Hình ảnh bộ đội đi chợ giúp dân trở nên quen thuộc. Ảnh ML
Hình ảnh bộ đội đi chợ giúp dân trở nên quen thuộc. Ảnh ML
Lên top