Bộ Công Thương tiên phong cắt “hàm” và dẹp loạn cấp phó

Ảnh: Vietnamnet.
Ảnh: Vietnamnet.