Bỏ 10 tỉ đồng đi học - phải biết quý tiền dân!

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống. Ảnh: bantuyengiao.cantho.gov.vn.
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống. Ảnh: bantuyengiao.cantho.gov.vn.
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống. Ảnh: bantuyengiao.cantho.gov.vn.
Lên top