Bikini cho 12 con giáp và sự thách thức của nghệ thuật

Cty Cổ phần quốc tế Hòn Dáu chọn cách mặc váy, quần bơi cho những bức tượng này.
Cty Cổ phần quốc tế Hòn Dáu chọn cách mặc váy, quần bơi cho những bức tượng này.
Cty Cổ phần quốc tế Hòn Dáu chọn cách mặc váy, quần bơi cho những bức tượng này.