Biếu xén tết: Còn nhận, sẽ còn biếu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các địa phương "tập trung vào nhiệm vụ, đừng lo biếu Tết" (ảnh: VGP).
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các địa phương "tập trung vào nhiệm vụ, đừng lo biếu Tết" (ảnh: VGP).
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các địa phương "tập trung vào nhiệm vụ, đừng lo biếu Tết" (ảnh: VGP).