Biểu quyết bằng tay vì phức tạp quá

Đại biểu HĐND TP sử dụng máy tính bảng trong kỳ họp “không giấy tờ” đầu tiên.
Đại biểu HĐND TP sử dụng máy tính bảng trong kỳ họp “không giấy tờ” đầu tiên.
Đại biểu HĐND TP sử dụng máy tính bảng trong kỳ họp “không giấy tờ” đầu tiên.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top