“Biệt thự bò” và các cô giáo 1 tuần gội đầu 1 lần!

Một cô giáo ở Quảng Bình sửa soạn hứng nước mưa trong hoàn cảnh nguồn nước ô nhiễm, nước sinh hoạt thiếu trầm trọng (Ảnh: Hưng Thơ/ LĐO)
Một cô giáo ở Quảng Bình sửa soạn hứng nước mưa trong hoàn cảnh nguồn nước ô nhiễm, nước sinh hoạt thiếu trầm trọng (Ảnh: Hưng Thơ/ LĐO)
Một cô giáo ở Quảng Bình sửa soạn hứng nước mưa trong hoàn cảnh nguồn nước ô nhiễm, nước sinh hoạt thiếu trầm trọng (Ảnh: Hưng Thơ/ LĐO)
Lên top