Biển số xe đẹp "ngẫu nhiên" và dấu hỏi của sự minh bạch

Sở GTVT Nghệ An vừa lên tiếng giải thích ba chiếc xe biển xanh mang số 68 chỉ là "bốc ngẫu nhiên" chứ không phải mua bán hay xin xỏ gì (Ảnh VTC)
Sở GTVT Nghệ An vừa lên tiếng giải thích ba chiếc xe biển xanh mang số 68 chỉ là "bốc ngẫu nhiên" chứ không phải mua bán hay xin xỏ gì (Ảnh VTC)
Sở GTVT Nghệ An vừa lên tiếng giải thích ba chiếc xe biển xanh mang số 68 chỉ là "bốc ngẫu nhiên" chứ không phải mua bán hay xin xỏ gì (Ảnh VTC)
Lên top