Bia cỏ và món nợ của ông Nguyễn Đức Chung

Ông Nguyễn Đức Chung, Anh hùng lực lượng vũ trang, đang được đề xuất tặng huân chương chống COVID-19.
Ông Nguyễn Đức Chung, Anh hùng lực lượng vũ trang, đang được đề xuất tặng huân chương chống COVID-19.
Ông Nguyễn Đức Chung, Anh hùng lực lượng vũ trang, đang được đề xuất tặng huân chương chống COVID-19.
Lên top