Bí, với cái lý của kẻ cắp

Một ổ nhóm, với vô số thiết bị, gương xe bị vặt trộm.  Ảnh: Đạt Lê
Một ổ nhóm, với vô số thiết bị, gương xe bị vặt trộm. Ảnh: Đạt Lê
Một ổ nhóm, với vô số thiết bị, gương xe bị vặt trộm. Ảnh: Đạt Lê
Lên top